Tema: Katastrofer, terror og stressmestring Publisert 26. november 2018
< NKVTS TV

Skoleseminar: Hva er ekstremisme? Kan skolen forebygge?


NKVTS har arrangert et seminar om hvordan skolen kan møte elever som har vært utsatt for vold eller andre traumatiske hendelser. Hvordan påvirker det skolehverdagen? Hva sier forskningen?

Vi deler opptak av fire innlegg fra dagen.

  1. Unge berørt av terror. Hvilke utfordringer har de i skolehverdagen? ved Lise Eilin Stene
  2. Barn og ungdom med gjentatte opphold på krisesenter: Skoleerfaringer og strategier, ved Sabreen Selvik
  3. Unge flyktningers psykososiale utfordringer: Hvordan påvirker det deres fungering og trivsel i skolen? ved Lutine de Wal Pastoor
  4. Hva er ekstremisme? Kan skolen forebygge? ved Kristin Engh Førde

Her får du se del 4. Hva er ekstremisme? Kan skolen forebygge? ved Kristin Engh Førde

En oversikt over aktuelle publikasjoner, finnes i denne litteraturlisten.