Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Å oppleve et overveldende traume – Hvordan blir livet etterpå?

Dyb, G., & Jensen, T. K. (2019). Å oppleve et overveldende traume - Hvordan blir livet etterpå? In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 15-32). Gyldendal Akademisk.

Forskerne