Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Behandling av barn og ungdom som har erfart traumer

Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016). Behandling av barn og ungdom som har erfart traumer. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 237-250). Universitetsforlaget.

I dette bokkapitlet beskrives behandlingsmetoden traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT), en metode som har vist svært god effekt for barn med posttraumatiske stressymptomer.

For barn som fortsatt strever med alvorlige traumerelaterte plager mer enn fire uker etter ett eller gjentatte traumer, anbefales det terapeutisk behandling. En av metodene som har vist best effekt i gjentatte studier, er traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Denne metoden kan gi hjelp for barn som strever med posttraumatiske stressymptomer (PTSS) i etterkant av enkelttraumer, eller traumer som har vedvart over lang tid.

TF-CBT er en korttidsintervensjon og et behandlingsforløp varer vanligvis mellom 12-15 timer. Metoden består av ulike komponenter og terapeuten tilbyr psykoedukasjon, hjelp til avslapning og følelsesregulering, forståelse av sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Det arbeides direkte med traumehistorien og endring av uhensiktsmessige tanker, samt oppøving av sosiale ferdigheter. Foreldre eller omsorgsgivere blir aktivt involvert i behandlingen slik at de får styrket sine foreldreferdigheter og får hjelp til å være en best mulig støtte for barnet.

Forskerne

 • Jensen, Tine

  Jensen, Tine

  Forsker I/professor, UiO / phD psykologi

  Vis profil
 • Ormhaug, Silje Mørup

  Ormhaug, Silje Mørup

  Forsker II / psykologspesialist

  Vis profil