Et kjønnet perspektiv på kunnskapsforvaltning og makt – en analyse av maskens hemmelighet

Johansen, R. E. B. (1996). Et kjønnet perspektiv på kunnskapsforvaltning og makt - en analyse av maskens hemmelighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3(3), 193-207.