Tema: Vold og overgrep

Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon

Johansen, R. E. B. (2019). Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 49-66). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-03

Erfaringer og syn på kvinnelig omskjæring endres fra å se på det som et nødvendig inngrep som bekrefter tilhørighet og identitet, til en erfaring av kjønnslemlestelse som et destruktivt og smertefullt overgrep ved migrasjon til Norge. Denne endringen drives frem av en gjenopplevelse og refortolkning av smerten ved omskjæring. Samtidig bremses denne endringen av sosiale forventninger til praksisens kulturelle mening knyttet til kvinners dyd og ærbarhet. Disse sosiale forventningene og praksisens kulturelle mening fører til motstand mot et kirurgisk inngrep som kan minske konsekvensene av omskjæring.

Dette kapitlet er del av boken Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Boken er gitt ut med åpen tilgang og kan leses og lastes ned fra Idunn.

Forskerne