Tema: Vold og overgrep

Helsepersonell i møte med barn og unge som har opplevd omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep

Myhre, M. C. (2016). Helsepersonell i møte med barn og unge som har opplevd omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 169-182). Universitetsforlaget.

Helsepersonell må ha kunnskap om symptomer på vold og overgrep, og alltid vurdere dette som en mulig årsak til helseplager hos barn og ungdom.

Helsepersonell møter barn og unge som har opplevd vold og seksuelle over-grep i mange ulike situasjoner. For å kunne avdekke mishandling som blir forsøkt holdt skjult, må helsepersonell ha kunnskap om påførte skader og andre kroppslige tegn og symptomer. Jeg vil her beskrive noen av de viktigste somatiske tegnene på barnemishandling, og i hvilke situasjoner helsepersonell møter utsatte barn og unge. Vold og overgrep kan imidlertid bidra til et bredt spekter av symptomer, og må derfor alltid vurderes som en av mange mulige årsaker til helseplager hos barn og ungdom.

Forskerne