Kunnskapsforvaltning og makt i et kjønnsperspektiv: En analyse av maskens hemmelighet

Johansen, R. E. B. (1996). Kunnskapsforvaltning og makt i et kjønnsperspektiv: En analyse av maskens hemmelighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3, 193-207.

Forskerne