Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Når jeg føler meg trygg, prøver jeg å si litt om det jeg har vært utsatt for. Traumatiserte flyktningers opplevelse av tillit i psykoterapi

Gulliksen, S., Hekne, I., Råbu, M., & Opaas, M. (2020). "Når jeg føler meg trygg, prøver jeg å si litt om det jeg har vært utsatt for". Traumatiserte flyktningers opplevelse av tillit i psykoterapi. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 4, 227-238.

Forskerne