Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Oppfølging av mennesker rammet av krig og katastrofer.

Stensland, S., Glad, K. A., Andersen, A. J., Brodersen, D., Bækkelund, H., Daae, C., Heltne, U. M., Jensen, T., Johnsen, I., Kristensen, P., Nissen, A., Ormhaug, S. M., Reinholdt, N. P., Stene, L. E., Thapa, S. B., Thoresen, S., Ottesen, A., (2023). Oppfølging av mennesker rammet av krig og katastrofer. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi:10.4045/tidsskr.23.0791

Forskerne