Seksuelle overgrep

Dyb, G. (2008). Seksuelle overgrep. In Ø. Kvello (Red.) Oppvekst om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Gyldendal Akademisk.

Forskerne