Utviklingspsykologisk kunnskap er relevant for hvordan omsorgsplasseringer gjennomføres

Baugerud, G. A., & Augusti, E. M. (2016). Utviklingspsykologisk kunnskap er relevant for hvordan omsorgsplasseringer gjennomføres. Tidsskriftet Norges Barnevern, 93(3-4), 290-303. doi:10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-12

Forskerne