Tema: Vold og overgrep

Vold og overgrep mot barn og unge – definisjoner og typologisering

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., & Øverlien, C. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge - definisjoner og typologisering. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 265-280). Universitetsforlaget.

I dette kapitlet presenteres definisjoner og kategoriseringer av hva som menes med vold mot barn.

Det er fortsatt uklarhet rundt hvordan vi skal definere vold mot barn. Slik uklarhet preger både forskningsfeltet og praksisfeltet, og kan lede til misfor-ståelser og i verste fall usynliggjøring av det enkelte barn. I dette kapitlet vil vi gjøre rede for perspektiver på hva som menes med vold mot barn. Vi vil gi en presentasjon av de definisjoner som er mest brukt, og diskutere forståelsen av dem. Målet er at leseren skal få innsikt i de ulike definisjoner og kategoriseringer som brukes, kompleksiteten i feltet, og hvilke spørsmål som er aktuelle i den stadig pågående faglige diskusjonen.

Forskerne

 • Thoresen, Siri

  Thoresen, Siri

  Forsker I / dr. psychol.

  Vis profil
 • Øverlien, Carolina

  Øverlien, Carolina

  Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet

  Vis profil
 • Aakvaag, Helene Flood

  Aakvaag, Helene Flood

  Forsker II / PhD

  Vis profil