Aktuelt

Korona: Råd til foreldre i sårbare livssituasjoner

Familier over hele landet opplever store endringer i hverdagen i disse dager. For noen familier er dette ekstra vanskelig.

Se vår samleside med råd til ulike grupper: helsepersonell, voksne, barn, sårbare familier og personer som sliter psykisk.

Skoler, barnehager og arbeidsplasser er stengt, og man tilbringer mer tid sammen enn vanlig, samtidig som mange foreldre skal balansere familie- og arbeidsliv. Enkelte familier vil også oppleve smitte og sykdom, som kan være vanskelig å forholde seg til. Situasjonen er uoversiktlig, og kan oppleves utrygg.

For familier som er i sårbare situasjoner, enten grunnet høyt konfliktnivå, psykisk- eller fysisk sykdom, alkohol/rusproblemer, kriminalitet eller annet, kan situasjonen oppleves spesielt vanskelig. De endrede omstendighetene kan føre til at problemer forverres eller at nye utfordringer dukker opp.

Nedenfor er noen råd til foreldre om hvordan koronaviruset kan påvirke deg og din familie, og hva du kan gjøre for å mestre situasjonen:

Søk hjelp:

 • Helsetjenestene er tilgjengelige. Ta kontakt med fastlege eller helsesøster om nødvendig. Dersom du eller andre i familien din går til behandling eller oppfølging kan du kontakte dem.
 • Ikke vær redd for å be andre om hjelp. Ved en pandemi er det ekstra press på helsetjenestene. Søk også støtte hos andre, som familie, venner, en god nabo, eller lærer og barnehageansatt som du stoler på.
 • Hjelpetelefoner holder åpent. Du kan for eksempel kontakte Mental helses hjelpetelefon, Kirkens SOS eller psykiatrisk legevakt dersom du har behov for det.
 • Din økonomiske situasjon kan forverres ved akutte kriser. Kontakt arbeidsgiver, banken og eventuelt NAV.

Råd til deg selv:

 • Ta kontakt med hjelpetjenester, dersom du opplever veldig høyt konfliktnivå, vold eller alkohol-/ rusmisbruk i familien. Dette kan for eksempel være politiet, ditt lokale krisesenter, vold- og overgrepslinjen eller rustelefonen.
 • Oppretthold jevn kontakt med venner, familie og andre som er en støtte for deg. Bruk telefon eller sosiale medier om du ikke kan møte dem fysisk.
 • Ta pauser og finn et sted du kan være litt i fred.
 • Det er lov å tenke på seg selv og finne ut hvordan du kan ta vare på helsen din – også når det er sykdom hos andre enn deg selv eller hvis det er ekstra vanskelig i familien.
 • Fokuser på positive ting du og familien kan gjøre sammen.
 • Det er viktig å holde seg orientert og finne ut hva som er sann og relevant informasjon. Men begrens bruken av sosiale medier og lignende hvis det fører til mer stress og frykt. Husk at et host eller nys ikke betyr at man har blitt smittet.

Hva kan familien gjøre:

 • Gode rutiner kan redusere konfliktnivå og være positivt for psykisk helse. Ha faste rutiner for måltider og leggetider. Start for eksempel dagen med en felles frokost.
 • Snakk med partneren din om hva som skjer. Finn ut hvordan dere kan håndtere hverdagen sammen og avklar forventninger for å unngå konflikter.
 • Gjør aktiviteter hjemme og ute som gir glede eller virker avstressende – slik som å se på filmer, høre på musikk, lese, spille spill, lage måltider sammen eller gå turer ute.
 • Barn er sensitive for voksnes følelser og blir fort utrygge når voksne er utrygge. Husk at du og partneren din er rollemodeller for barna, og at måten dere håndterer stress kan påvirke dem.
 • Vurder hvordan ting kan bli hvis du eller noen i familien blir syke. Tenk gjennom hvordan du snakker med barna om situasjonen og hvorvidt noen kan hjelpe dere med innkjøp, skaffe medisiner og andre praktiske ting.
 • Tenk på hvem som kan hjelpe til med barna hvis du eller partneren din blir syk. Ikke vær redd for å be familie eller omgangskrets om hjelp.

Det er utviklet mer generelle råd til hvordan du snakker med barn og unge om koronaviruset.