Traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom: En kilde til helseplager

Stensland, S., & Dyb, G. (2016). Traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom: En kilde til helseplager. Universitetsforlaget.