Hvordan bli med i prosjektet?

Ønsker din klinikk å delta i implementering av PTSD-behandling? Ta gjerne kontakt med oss!

Vi rekrutterer nye klinikker regelmessig- fortrinnsvis allmennpoliklinikker ved distrikspsykiatriske sentre over hele landet. God implementering krever at hele klinikken deltar i prosjektet. Det vil si at leder samt flere behandlere fra samme poliklinikk/avdeling deltar i oppfølgingen.

Ta kontakt ved interesse.

Karina M. Egeland
Prosjektleder 

Aida Babaii 
Forskningskoordinator  

Tilbake til hovedsiden