Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Early Support after Exposure to Trauma

I prosjektet EASE samarbeider NKVTS med statlige etater, kommuner, brukergrupper og nasjonale og internasjonale forskningspartnere, med mål om å forbedre psykososiale tjenester for traumeofre.

 
2023 Dette prosjektet er pågående 2027

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Condensed Internet-delivered Prolonged Exposure (CIPE) er en intervensjon designet for ofre med symptomer på PTSD like etter en traumatisk hendelse, som har vist seg å være nyttig i tidligere studier. I EASE ønsker vi å vise at CIPE kan brukes av krisetjenester i norske kommuner slik at ofre får bedre hjelp samtidig som kommunene kan hjelpe flere. 

Hovedmålet med prosjektet er å se på effektiviteten, kost-nytte vurderinger og implementerbarheten til CIPE. Den andre målsettingen er å etablere og opprettholde et sterkt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom organisasjoner som er involvert i psykososial respons etter kriser og katastrofer i Norge. Dette inkluderer brukergrupper, kommuner og representanter fra statsforvaltere, helsemyndigheter og kommunesektorens organisasjon KS.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater