Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Terrorangrepet 22. juli. Rettsprosessens innvirkning på Utøya-ungdommens psykiske helse

Prosjektet er en del av Utøyastudien ved NKVTS; Opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde Utøya etter terrorhandlingene den 22.juli 2011. Det finnes lite kunnskap om hvordan traumatisert ungdom erfarer møtet med rettsapparatet. Gjennom både terrorrammet ungdoms perspektiver og perspektivene til de profesjonelle aktørene innen rettssystemet, søker studien å fremskaffe kunnskap om faktorer som kan minske belastninger og øke positive erfaringer hos traumatiserte barn- og unge i møte med politi- og rettsvesenet.   

 
2012 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

  • Langballe, Åse

    Langballe, Åse

    Pensjonert forsker II / dr. polit., spesialpedagog

    Vis profil

Prosjektdeltakere

  • Schultz, Jon-Håkon
  • Laugerud, Solveig

Hovedmål

Studiens hovedmål er å fremskaffe kunnskap om hvordan ungdommen har opplevd politiavhør og rettssaken etter den 22. juli.

 

Studien skal også gi kunnskap om hvordan de ulike profesjonelle aktørene innen politi- og rettssystemet har forstått og utøvet sin rolle ved gjennomføring av avhør og rettsbehandling i terrorsaken, og hva vi kan lære av positive erfaringer som er gjort i dette arbeidet.

Det er et mål at resultatene også skal  komme barn og unge som er utsatt for andre traumer enn terror, som vold og overgrep i nære relasjoner og det offentlige rom, til gode i deres møter med politi- og rettsvesenet. Prosjektet har som mål å både være teorigenererende og komme til praktisk nytte.

Metode

Det er gjennomført spørreundersøkelse og intervju med ungdommen som overlevde Utøya.

Videre vil det bli foretatt intervju av et utvalg av politiet som har avhørt ungdommen og de rettslige aktørene som gjennomførte rettssaken.

I tillegg skal det gjennomføres videoobservasjon av et utvalg av avhørene som ungdommen har deltatt i. Dataene analyseres både kvalitativt og kvantitativt.

Publikasjoner

Jakobsen, K. K., Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). Trauma-exposed young victims: possibilities and constraints for providing trauma support within the investigative interview. Psychology, Crime and Law, 23(5), 427-444. doi:10.1080/1068316X.2016.1269903

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). ‘I couldn’t tell such things to others’: Trauma-exposed youth and the investigative interview. Police Practice & Research, 18(1), 62-74. doi:10.1080/15614263.2016.1229185

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). Er det skadelig å delta i politiavhør? Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning. Politiforum.

Laugerud, S., & Langballe, Å. (2017). Turning the Witness Stand into a Speaker’s Platform: Victim Participation in the Norwegian Legal System as Exemplified by the Trial Against Anders Behring Breivik. Law & society review, 51(2), 227-251. doi:10.1111/lasr.12268

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016). «Men hva er det egentlig ment for?» Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2016).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater