Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Tsunamiprogrammet Del 3: Innsatspersonell og journalister

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2009

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målsettingen med studien er å undersøke mestringsstrategier i innsatsen under og etter katastrofen og eventuelle helsefølger hos de ulike gruppene av innsatspersonell, og å identifisere beskyttelses- og risikofaktorer, i etterkant av katastrofen. Vi vil undersøke følgende problemstillinger:

  • Mestringsstudie: Kan det identifiseres spesielle beskyttelsesfaktorer knyttet til ledelse og organisering, individuell stressmestring, ritualer, anerkjennelse, gruppesamhold eller støttetiltak i etterkant av innsatsen?
  • Hvilke støttetiltak har innsatspersonell vurdert som nyttige under og etter katastrofeinnsatsen?
  • Eksponering for potensielt traumatiserende hendelser: Hva slags eksponering har de ulike grupper av innsatspersonell vært utsatt for?
  • Hva er forekomsten av post-traumatiske stressreaksjoner og generelle helseplager hos de ulike grupper av innsatspersonell?
  • Er forekomsten av post-traumatiske stressreaksjoner og generelle helseplager lavere hos innsatspersonell som var trenet, forberedt og organisert sammenlignet med innsatspersonell som ikke var trenet, forberedt og organisert?
  • Hvilke risikofaktorer kan identifiseres for utvikling av post-traumatiske stressreaksjoner og generelle helseplager blant innsatspersonell?

Metode

Tverrsnittundersøkelse. Spørreskjema.

Tilleggsinformasjon

På tross av at mange av familiene var sterkt berørt av tsunamien, så ble intervjuerne møtt på en svært positiv og engasjert måte av foreldre og deres barn. Mange synes det var fint å kunne fortelle sin historie uten innblanding og alle synes det var viktig at erfaringene deres kom frem slik at myndigheter og helsepersonell kan være mere forberedt ved nye katastrofer.

Publikasjoner

Thoresen, S. (2007). Mestring og stress hos innsatspersonell og journalister mobilisert til Tsunamikatastrofen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2007).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater