Tema: Vold og overgrep

Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter

Kvinner på flukt er særlig utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre former for kjønnsbasert vold. Prosjektet skal kartlegge vold og seksuelle overgrep mot kvinnelige flyktninger, under flukten og i mottaksland, og søker å avdekke faktorer som bidrar til slik vold før, under og etter flukten og hvordan ulike politiske rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt både kan bidra til og redusere utsatthet for vold og overgrep. 

 
2019 Dette prosjektet er pågående 2021

Prosjektleder

Hovedmål

Prosjektet skal avdekke kvinnelige flyktningers utsatt for og erfaringer med et bredt spekter av vold, seksuelle overgrep og andre kjønnsbaserte voldsformer gjennom en studie som spenner over seks land i Europa og Canada.

Prosjektet vil blant annet gjennomføre landstudier i deltakerlandene og vil gjennom et komparativt perspektiv undersøke hvordan nasjonal og internasjonal politikk og lovgivning og kulturelle og sosiale holdninger til  innvandring, samt migrasjonsprosessen i seg selv,  kan bidra til å forsterke kvinners utsatthet for vold og overgrep under og etter flukt. Videre, hvordan nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og regionale og internasjonale beslutningstakere kan bidra til å redusere risikoen for vold og overgrep og bistå ofrene gjennom bedre tjenester.

 

Metode

Prosjektet vil anvende landsstudier og bruke flere ulike metoder, herunder dokumentstudier, ekspertinterjuer, kvalitative og kvantitative undersøkelser blant flyktingekvinner.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er finansiert av GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund under Horizon 2020/Norges forskningsråd.

Koordinator for konsortiet er Professor Jane Freedman ved Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris. Margunn Bjørnholt fra NKVTS er ansvarlig  for den norske delen av prosjektet og koordinerer landstudiene.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater