Tema: Vold og overgrep

Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter

Kvinner er utsatt for særlig risiko i forbindelse med migrasjon og flukt. Kvinner på flukt er særlig utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre former for kjønnsbasert vold. Prosjektet skal kartlegge vold og seksuelle overgrep mot kvinnelige migranter og flyktninger, under migrasjon og flukt og i mottaksland, og vil avdekke faktorer som bidrar til slik vold før, under og etter flukten og hvordan ulike politiske rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt både kan bidra til og redusere utsatthet for vold og overgrep. 

 
2019 Dette prosjektet er pågående 2022

Prosjektleder

Hovedmål

Prosjektet skal avdekke kvinnelige migranters og flyktningers utsatthet for og erfaringer med et bredt spekter av vold, seksuelle overgrep og andre kjønnsbaserte voldsformer, og hvordan politikk og tjenestetilbud bidrar til å skape og modifisere volden og konsekvensene av denne. Prosjektet består studier av politikk og lovgivning, intervjuer med nøkkelinformanter og eksperter, og intervjuer med kvinner med migrasjonserfaring, herunder flyktninger, i Europa og Canada.

Prosjektet vil blant annet gjennomføre landstudier i deltakerlandene og vil gjennom et komparativt perspektiv undersøke hvordan nasjonal og internasjonal politikk og lovgivning og kulturelle og sosiale holdninger til  innvandring, samt migrasjonsprosessen i seg selv, kan bidra til å forsterke kvinners utsatthet for vold og overgrep under og etter migrasjon og flukt. Videre, hvordan nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og regionale og internasjonale beslutningstakere kan bidra til å redusere risikoen for vold og overgrep og bistå ofrene gjennom bedre tjenester.

 

Metode

Prosjektet vil anvende landstudier og bruke flere ulike metoder, herunder dokumentstudier, ekspertintervjuer, og kvalitative og kvantitative undersøkelser blant kvinner med minoritets- og flyktningbakgrunn.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er finansiert av GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund, Joint Call on Gender and UN Sustainable Development Goals under Horizon 2020/Norges forskningsråd.

Koordinator for konsortiet er Professor Jane Freedman ved Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris. Margunn Bjørnholt fra NKVTS er ansvarlig  for den norske delen av prosjektet.

Konsortiet består av følgende medlemmer:

  • Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris, CNRS/University of Paris 8 – Jane Freedman (PI/consortium coordinator), Julie Pannetier, Elsa Tyszler, Camille Gourdeau
  • Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies – Margunn Bjørnholt (PI)
  • Bar-Ilan University Faculty of Law – Ruth Halperin-Kaddari (PI), Hadar Dancig Rosenberg
  • National University of Ireland, Galway – Niamh Reilly (PI), Vesna Malesevic
  • Saint Mary’s University – Evangelia Tastsoglou (PI), Catherine Holtman, Lori Wilkinson, Myrna Dawson
  • University of Vienna – Sieglinde Rosenberger (PI), Leila Hadj-Abdou
  • Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic – Gabriela Özel Volfová (PI)

 

Det er muligheter for masterstudenter til å skrive oppgave tilknyttet prosjektet. Ta i så fall kontakt med prosjektleder.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater