Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011. Deloppsummering nr. 2 fra prosjektgruppen

Dyb, G., & Glad, K. A. (2013). "Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011". Deloppsummering nr. 2 fra prosjektgruppen.

Dette er en kort oppsummering av foreløpige resultater fra andre intervjurunde i Utøya-studien.

Høsten 2011 startet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) en omfattende studie om opplevelsene og reaksjonene til de som var på Utøya 22. juli og foreldrene deres. Vi er nå ferdige med andre intervjurunde i studien, og ønsker her å presentere noen av resultatene våre. Vi understreker at dette ikke er en forskningsrapport, men en tilbakemelding om noen foreløpige resultater til de som har deltatt i studien. Her er det blant annet informasjon om hvor mange som har deltatt, hvilke psykiske og fysiske plager deltakerne rapporterte om, deres opplevelse av positive personlige endringer og sosial støtte, erfaringer med media, og bruken av hjelpeinstanser.

Last ned oppsummeringen i pdf.

Forskerne

Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011. Deloppsummering nr. 2 fra prosjektgruppen

PDF 589.9KB

Last ned publikasjon