«Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011». En oppsummering av tredje intervjurunde

Dyb, G., & Næslund, M. B. (2015). «Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011». En oppsummering av tredje intervjurunde.

Dette er en kort oppsummering av foreløpige resultater fra tredje intervjurunde i Utøya-studien.

Høsten 2011 startet NKVTS en omfattende studie om opplevelsene og reaksjonene til de som var på Utøya 22. juli og foreldrene deres. Det har til nå blitt gjennomført tre intervjurunder. Disse ble gjennomført henholdsvis i tidsrommet 4-5 måneder, 14-15 måneder og 30-31 måneder etter hendelsen. Alle de som var på øya den 22. juli 2011 og deres foreldre ble invitert til å delta i studien. De som deltok på første og andre intervjurunde ble invitert til å delta på tredje intervjurunde.
For hver intervjurunde er det laget en kort oppsummeringsrapport. I denne tredje oppsummeringsrapporten er det samlet resultater fra følgende områder:

  • kontakten med hjelpeapparatet
  • psykisk og fysiske helsetilstand
  • skoleprestasjoner og skolens ivaretagelse
  • sosial støtte, positive endringer
  • voldsoffererstatningen og deltakelse i AUF sin sommerleir i 2015.

Under enkelte av emnene er det vedlagte lenker til artikler som NKVTS har publisert på dette datamaterialet fra Utøya.

Last ned oppsummeringen i pdf.

Forskerne

«Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011». En oppsummering av tredje intervjurunde

PDF 472.3KB

Last ned publikasjon