Hvordan hjelpe flyktninger i skolen?

På disse sidene finner du verktøy lærere kan bruke for å hjelpe nyankomne flyktninger i skolen.

Fem intervensjoner har blitt testet ut for å fremme psykisk helse og bedre den psykososiale situasjonen for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn.

Informasjonen på disse sidene, samt de fem intervensjonene har blitt utviklet i forbindelse med det internasjonale forskningsprosjektet RefugeesWellSchool: Preventive school-based interventions to promote the mental well-being of refugee and migrant adolescents.