Psykisk helse hos nyankomne flyktning- og migrantelever

Hvilke faktorer er av betydning for den psykiske helsen til elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn som nylig har ankommet Norge?

Flyktninger og migranter kan ha opplevd mye og har derfor andre faktorer som påvirker deres psykiske helse enn norske elever.

Video nr 1 tar for seg posttraumatisk stress og andre emosjonelle problemer hos elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn. Video nr 2 ser på motstandsdyktighet.

Video 1

Video 2

 Video 3: Forklaring til tabeller og statistikk