Webinar og workshop

Hvordan bør skolen ta imot og legge til rette for elever med flyktningbakgrunn? Se webinaret fra Refugeeswellschool-prosjektet for noen konkrete råd.

RefugeesWellSchool-prosjektet har utviklet og testet skolebaserte tiltak for å fremme psykisk helse og psykososial velvære for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn. Intervensjonene fokuserer på å styrke sosial støtte, sosiale nettverk og sosial samhørighet blant nyankomne i skolen.

Program

Bakgrunn for RefugeeWellSchool-studien
Prosjektleder Arnfinn Andersen

Opplevd psykisk helse, belastninger og tilhørighet
Forsker Marianne Opaas

Hva sier elever og lærere i introduksjonstilbud om møtet mellom nyankomne elever og norsk skole?
Forsker Per Kristian Hilden

Panelsamtale: Hvordan kan nyankomne elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn ivaretas på en best mulig måte i skolen?
Dag Fjæstad (FAFO), Tone Abrahamsen (Utdanningsdirektoratet), Arnfinn Andersen (NKVTS) og Gunhild Nohre-Walldén (Mortensrud skole)