Læreres erfaringer i møte med flyktning- og migrantungdom

Hvilke utfordringer har lærere som møter elever med flyktning- og migrantbakgrunn?

Flyktning- og migrantungdom har andre forutsetninger enn norsk ungdom når de skal inn i den norske skolen. Videoen gir et overblikk over hvilken situasjon lærere møter med tanke på samarbeid, hjemmesituasjon, ansvar og holdninger.

Foreleser: forskningsleder Arnfinn J. Andersen

Opptak fra seminar med bakgrunn i RefugeesWellSchool-prosjektet 27. april, 2023.