Mer om RefugeesWellsSchool

RefugeesWellSchool-prosjektet skal utvikle, prøve ut og gi kunnskap om virkningen av skolebaserte forebyggingstiltak som fremmer psykisk helse og psykososial trivsel for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn. Prosjektet har utviklet fem intervensjoner til bruk i klasserommet.

På prosjektets internasjonale nettside finnes flere ressurser, manualer, gjennomføringsrapporter, og andre verktøy for de som ønsker å benytte intervensjonene.

RefugeesWellSchool sin internasjonale nettside refugeeswellschool.org (engelsk)

Der finner du mer om:

1. Intervensjoner

På refugeeswellschool.org finner du informasjon om de fem intervensjonen til bruk i klasserommet. Dette inkluderer manualer, gjennomføringsrapporter og andre verktøy.

Intervensjoner – refugeeswellschool.org >

2. Nyheter og publikasjoner

Oversikt over vitenskapelig og allmennrettet formidling, og publikasjoner fra prosjektet. Effectiveness report og gjennomføringsprotokoller.

Nyheter og publikasjoner – refugeeswellschool.org >

3. Beslutningsverktøy

Med beslutningsverktøyet kan man sammenligne målgruppe, innhold og forutsetninger for gjennomføring av de ulike intervensjonene.

Beslutningsverktøy – refugeeswellschool.org >