Tre om pandemien

Hvordan har pandemien virket inn på jobben vår? Tre på sykehuset svarer i denne artikkelen. Samtidig pågår en studie som undersøker dette. Her oppfordres du til å delta. Under kan du lese hvordan tre ved OUS beskriver jobbsituasjonen sin gjennom pandemien.

Dersom du vil bidra med dine erfaringer- trykk her for å delta i studien Stressreaksjoner blant sykehuspersonell under Covid-19-pandemien.

 

Mest fysisk sliten

Sykepleier Nicole Baguio er nyutdannet og jobber på isolatposten på infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål.

-Det har gått greit, men jeg er sliten. Mest fysisk sliten, sier Baguio.

Hun kom til oss i sommer og måtte fra dag én både lære alt som var nytt i tillegg til å håndtere pandemien.

-Vi har pasienter som krever high-flow og ekstra tilsyn. Det var nytt for meg. Det har gått greit. Jeg har lært masse. Jeg har skrevet bacheloroppgaven og smitteisolerte pasienter.

Hun sier det er litt utfordrende at alle pasienter er ulike. Hver og en krever individuell behandling.

-Når du er ny, skal du både bli kjent med pasienten samtidig som du må sette deg inn i avdelingens rutiner. Jeg har kommet godt inn i det. Jeg føler meg mer sikker nå og har fått god hjelp i og med at jeg har vært nyutdannet.

Av typiske utfordringer i pandemien nevner hun mangel på utstyr og uforutsigbarhet.

-Det var i begynnelsen. Det var uforutsigbart. Vi visste heller ikke hvor tungt belegg det ville bli. Jeg har gått mange doble vakter for å få logistikken til å gå opp. Vi vet aldri hva vi kan vente oss. Vi vet ikke hvor dårlig pasienten er, om de må videre til intensiv eller ikke. De har ofte mange sykdommer fra før som kompliserer det.

Baguio sier hun har blitt tatt godt vare på av kolleger.

-Jeg angrer ikke på valg av yrke. Det har vært lærerikt å være så tett på pandemien. Jeg føler meg godt ivaretatt av mine kolleger. Hele avdelingen står fremdeles på og støtter og motiverer hverandre til å komme gjennom dette sammen, avslutter Baguio.

 

Vanskelig, men spennende

Sykepleier Anne-Thea Linner Ruud, jobber på isolatposten på Ullevål.

-Det har gått. Jeg er her ennå. På vår jobb har det gått greit. Vi har gode ressurser, vi får tilrettelagt og får det personellet vi trenger, det har absolutt vært travle vakter, men jeg har fortsatt overskudd. Det har til tider vært krevende. Man blir oppgitt. Får aldri fred, sier Ruud.

Hun sier at det var veldig skummelt i starten.

-Nå har vi planer og rutiner. Hvis en pasient blir dårlig, har vi rutiner for å flytte pasienten til intensiven. Det hadde vi ikke i starten. Veien har blitt til mens man går.

Ruud har jobbet her i fire år- to år med pandemi og to år uten.

-Det har vært spesielt utfordrende er at det har vært mange dødsfall, mye mer enn jeg er vant med. Det er triste caser. En annen ting er at pasientene blir fortere mye dårligere- det skjer veldig raskt. En tredje ting som har vært utfordrende er omdisponering. Vi har blant annet drevet en kohort på isolatposten. Jeg har blitt omdisponert dit på enkelte vakter. Det er uforutsigbart. Og til slutt: det er hele tiden nye retningslinjer, nye regler for smittevern, nye karanteneregler. Det har vært vanskelig ja, men spennende på et vis, avslutter Ruud.

Lite faglig påfyll

Veslemøy Rui er ledende sykepleier på Hjertepoliklinikken ved Ullevål sykehus.

-Jeg fikk ikke tatt ut all ferien i fjor.

Rui er på jobb, men har egentlig fridag denne dagen hun forteller hvordan det har gått:

-Personalet har vært redd for å smitte hverandre og familien. Vi har hatt pasienter som ikke tør å møte opp i frykt for å bli smittet. Vi har fått lite faglig påfyll, da vi ikke har hatt undervisning.

Rui mener det som har vært mest utfordrende er for få ansatte og ingen mulighet til å sette inn vikarer.

-I tillegg har det vært omdisponering av personell og nye rutiner. Det er tidkrevende med smittevern, som spriting av diverse utstyr. Vi har små og til dels trange rom som gjør at det er vanskelig å holde en meters avstand. Vi har ikke eget venterom for pasienter, som betyr at pasientene må sitte i korridoren. Vi har opplevd manglende vareforsyning på grunn av redusert frakt fra Europa.

Rui trekker frem noe positivt som hun vil ta med videre.

-Vi har gjennomført mange telefonkonsultasjoner og videosamtaler med pasienter i stedet for fysisk oppmøte. Dette skal vi fortsette med der det lar seg gjøre.

 

Tekst: Ivar Greiner, OUS