Samarbeidspartnere

Studien om stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av covid-19-pandemien er et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører.

Studien ledes fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Tre andre universitetssykehus deltar i studien:

 
  • Akershus universitetssykehus (Ahus)
  • St. Olavs hospital
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Studien samarbeider med:

  • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som har spesialkompetanse på arbeidsmiljø og helse,
  • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) for måling av aktivitet og hvile,
  • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Region Øst (RVTS) som har ansvar for rådgivning og veiledning til helsepersonell og ledere