Om studien

Helsepersonellstudien samler kunnskap om hvordan sykehuspersonell opplever å stå i en langvarig krise over tid. Kunnskap om helsepersonell i sykehus og prehospitale tjenester’s erfaringer gjennom pandemien gir oss helt nødvendig kunnskap for å bedre beredskapen på norske sykehus og ta vare på ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner.

Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilke arbeidsbelastninger og kritiske hendelser sykehusansatte opplever på norske sykehus i behandlingen av pasienter som er smittet av covid-19 i ulike faser av pandemien. Videre vil studien undersøke stressreaksjoner og helseplager under og i etterkant av utbruddet.

Se leder av studien, Dr. Synne Øien Stensland presentere foreløpige resultater:

 

Prosjektet har følgende spesifikke formål:

  • kartlegge helsekonsekvenser for sykehuspersonell som arbeider med covid-19-smittede pasienter under utbruddet
  • undersøke individuelle, arbeidsrelaterte og organisatoriske forhold som har betydning for belastninger, stress og helseplager
  • identifisere akutte og langsiktige behov for tiltak for å redusere belastninger, stress og helseplager og for å opprettholde god kapasitet ved sykehusene

I etterkant av pandemien vil kunnskapen bidra til å bedre beredskap for pandemier og lignende kriser i fremtiden.

For å kunne få et mest mulig representert bilde av arbeidssituasjonen under Covid-19-viruset, er vi avhengig av at flest mulig av invitert sykehuspersonell deltar i studien.

Om du ønsker å delta kan du logge inn å svare på nettskjema ved å trykke her

Studien er finansiert av Forskningsrådet, og ledes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS). Deltakende sykehus er følgende: