โคโรนา: คําแนะนําสําหรับผู้ปกครองในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

ครอบครัวทั่วประเทศนอร์เวย์ต่างกําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันของตน ซึ่งทำให้บางครอบครัวประสบกับความยากลำบากมากกว่าครอบครัวอื่น ๆ

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล และสถานที่ทํางานถูกปิดลง และเราใช้เวลาด้วยกันมากกว่าปกติอย่างมาก ในเวลาเดียวกันผู้ปกครองอาจจะพยายามสร้างสมดุลระหว่างชีวิตทํางานกับชีวิตครอบครัว บางครอบครัวอาจประสบกับความเจ็บป่วยและการติดเชื้อ ซึ่งสามารถเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ สถานการณ์มีความซับซ้อนและอาจทำให้หลายครอบครัวรู้สึกไม่มั่นคง

ครอบครัวที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอาจจะต้องใช้ความพยายายามมากเป็นพิเศษในภาวะวิกฤตินี้ เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ปัญหาจากสุราและยาเสพติด หรือความขัดแย้งในครอบครัวสูง ปัญหาในครอบครัวอาจแย่ลงเพราะสถานการณ์นี้ และปัญหาใหม่ก็สามารถเกิดขึ้นได้

ต่อไปนี้คือคําแนะนําที่ผู้ปกครองสามารถจัดการกับสถานการณ์ และแนวทางที่เชื้อไวรัสโคโรนาอาจมีผลต่อคุณและครอบครัวของคุณ:

ขอรับความช่วยเหลือ

 • มีบริการด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ ติดต่อแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (fastlege) หรือพยาบาลสาธารณสุข (helsesykepleier) หากจําเป็น หากคุณอยู่ระหว่างการรักษาหรือการเฝ้าสังเกตอาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ อยู่ คุณยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณกับพวกเขาได้
 • อย่าลังเลที่จะขอรับความช่วยเหลือ ภายใต้การระบาดของโรค ระบบบริการสุขภาพของนอร์เวย์จะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้เช่นกัน เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ครู/อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กต่าง ๆ ที่คุณไว้วางใจ
 • สายด่วนความช่วยเหลือเปิดให้บริการ ติดต่อหนึ่งในรายการต่อไปนี้หากจําเป็น:
  • สายด่วนสุขภาพจิต โทร 116 123
  • บริการ SOS ของ Church City Mission โทร 22 40 00 40
  • ห้องฉุกเฉินจิตเวชในพื้นที่
 • กรณีฉุกเฉินเช่นนี้อาจทําให้สถานการณ์ทางการเงินของคุณแย่ลง ในกรณีดังกล่าว ให้ติดต่อนายจ้าง ธนาคาร หรือ NAV ของคุณ

คําแนะนําส่วนตัว

 • ติดต่อหน่วยงานบริการสุขภาพหากครอบครัวของคุณประสบกับความขัดแย้งสูง ความรุนแรง หรือปัญหาจากสุราและยาเสพติด ติดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่พักพิง (สตรี) ในท้องถิ่นของคุณ หรือสายด่วน เช่น สายด่วน National Domestic Violence หรือ สายด่วน National Drug Abuse
 • ติดต่อเพื่อน ครอบครัว และคนอื่น ๆ ที่ช่วยเหลือคุณอย่างสม่ำเสมอ ติดต่อบุคคลเหล่านี้ทางโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดีย หากคุณไม่สามารถพบกับพวกเขาแบบต่อหน้าได้
 • หยุดพักและหาสถานที่ที่คุณสามารถใช้เวลากับตัวเองได้
 • การใช้เวลาคิดหาทางจัดการกับสุขภาพจิตและร่างกายของคุณเองถือเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าคนอื่น ๆ รอบตัวคุณจะเจ็บป่วยหรือสถานการณ์ครอบครัวของคุณจะยากลำบากก็ตาม
 • มุ่งทำสิ่งแง่บวกร่วมกับครอบครัวของคุณ
 • การติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์และรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงและที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญ อย่างไรก็ตามหากการติดตามสื่อหรือโซเชียลมีเดียทําให้คุณรู้สึกกลัวหรือเครียด คุณควรจํากัดการใช้งาน โปรดจําไว้ว่าไม่ใช่ทุกการไอหรือจามรอบตัวคุณจะทําให้เกิดการติดเชื้อ

ครอบครัวสามารถทําอะไรได้บ้าง

 • กิจวัตรประจําวันแบบตายตัวสามารถลดระดับความขัดแย้งและมีผลกระทบในเชิงบวกต่อสุขภาพจิตของคุณ ตั้งเวลาตายตัวในการรับประทานอาหารและนอน คุณอาจเริ่มวันใหม่ด้วยการรับประทานอาหารเช้ากับครอบครัว
 • พูดคุยกับสามี/ภรรยาของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ค้นหาวิธีที่คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและระบุสิ่งที่คุณคาดหวัง ซึ่งอาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้
 • สร้างกิจกรรมที่บ้านหรือกลางแจ้งที่ทําให้คุณมีความสุขหรือความเครียดน้อยลง เช่น ชมภาพยนตร์ด้วยกัน ฟังเพลง อ่านหนังสือ เล่นเกม ทําอาหารด้วยกัน หรือเดินเล่น
 • เด็ก ๆ จะไวต่อความรู้สึกของผู้ใหญ่และสามารถรู้สึกสั่นไหวได้ง่ายหากผู้ใหญ่มีความรู้สึกกังวล โปรดจําไว้ว่าคุณและสามี/ภรรยาของคุณเป็นแบบอย่างการประพฤติของลูก ๆ และพวกเขาได้รับอิทธิพลจากวิธีที่คุณจัดการกับความเครียด
 • ประเมินสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณติดเชื้อหรือล้มป่วย คุณจะพูดคุยกับลูก ๆ ของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร มีใครที่สามารถช่วยคุณจับจ่ายซื้อของ รับยา และงานอื่น ๆ ได้บ้าง
 • ทำบันทึกชื่อว่ามีใครบ้างที่สามารถช่วยดูแลลูก ๆ ของคุณแทนคุณได้หากคุณและสามี/ภรรยาของคุณเกิดล้มป่วย อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก