Tema: Katastrofer, terror og stressmestring Live 1. desember 2022 09:00
< NKVTS TV

Psykososiale konsekvenser av koronapandemien, del 2


I dette webinaret presenterer forskere ved NKVTS nyeste forskning om koronapandemien. Få med deg hvordan nedstengningen påvirket barns psykiske helse, utbredelse av vold i befolkningen og hvordan sykehuspersonells helse og arbeidsmiljø ble påvirket.

Webinaret er tilgjengelig fra 1. desember kl 09.00.

Se også første del av webinaret: Psykososiale konsekvenser av koronapandemien, del 1