Tema: Katastrofer, terror og stressmestring Publisert 8. februar 2022
< NKVTS TV

Webinar om psykososiale konsekvenser av koronapandemien


Velkommen til webinar om psykososiale konsekvenser av koronapandemien.

Hvert innslag varer i ca. 15 minutter.

Program

Introduksjon: Maria Teresa Grønning Dale

Covid og helsepersonell: Synne Øien Stensland

Barn, ungdom og koronakrisen: Gertrud Sofie Hafstad, Else-Marie Augusti

Covid og mental helse hos voksne: Marianne Skogbrott Birkeland, Siri Thoresen

Krisesentre under Covid: Solveig Bergman og Margunn Bjørnholt