Til ektefelle/samboer

Å være nærmeste pårørende til en som deltar i militære, internasjonale operasjoner kan være krevende.

Hvordan blir hverdagslivet påvirket av at én av foreldrene i en familie deltar i internasjonale operasjoner?

Kilde: Animasjonsfilm fra Forsvaret: www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/ansatt/utland/hjemmehelt/historier

 

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) gjennomfører nå en forskningsstudie om helse og livskvalitet i veteranfamilier.  Både veteranen selv og ektefelle/samboer (evt. tidligere ektefelle/samboer) med felles barn, blir invitert til å delta i studien. Ditt bidrag er viktig for å sikre rett kunnskap og tilrettelegging for veteranfamilier i fremtiden.

Foto: Tom-Daniel S. Laugerud / Forsvaret

Bedre tiltak for familiene

Med veteranfamilie-studien ønsker vi å bli bedre rustet til å forebygge eventuelle skadevirkninger for barn og pårørende av veteraner. Mer kunnskap og bedre målrettede tiltak vil også trygge veteraner på at de som er hjemme får støtte til å håndtere eventuelle belastninger som følger av deltakelsen.

Veteranen mottar invitasjon til å fylle ut spørreskjema i posten. Der ligger også invitasjon til partner og barn.

Ikke hørt noe om deltakelse? Spør veteranen om invitasjon til studien!