Til barn

Mange barn og unge har foreldre som har vært på oppdrag i utlandet for Forsvaret. Hvis en av dine foreldre har vært ute så har du kanskje vært bekymret for hvordan de har det, eller du har savnet dem.

Det er vanlig å føle på en blanding av mange ulike følelser som stolthet, mestring, bekymring og savn. Selv om mange barn er veldig stolte over den jobben som mamma eller pappa gjør, kan det av og til være vanskelig at de ikke er hjemme. Kanskje hjelper du til mer hjemme når en av foreldrene dine er borte, eller du klarer mer selv og blir mer selvstendig? Vi ønsker å få vite akkurat din historie!

Vi som gjennomfører studien ønsker å høre fra deg som er mellom 12 og 18 år, og som har en mamma eller pappa som har vært i utenlandstjeneste mellom 2012 og 2019. Vi har lyst å vite hva dere er gode på, hvordan dere håndterer hverdagen og hva som kan være vanskelig når mamma eller pappa er på oppdrag i utlandet.

Svarene vi får fra denne studien skal brukes til å gjøre tilbudet til barn i veteranfamilier enda bedre.

Spørreskjema

Vi håper du vil ta deg tid til å svare på et spørreskjema. Spør mamma eller pappa om de har fått invitasjon til å være med i studien. Du bestemmer selv om du vil delta, og det du sier blir holdt hemmelig.

Hvis du også har lyst til å være med på en personlig samtale kan du krysse av for dette inne i spørreskjemaet. Vi kommer til å invitere noen av de som har krysset av til en samtale.

Samtykke

For at barn mellom 12 og 16 år skal delta i studien er det viktig at begge foreldrene samtykker, selv om en eller begge av foreldrene selv ikke ønsker å delta i studien. Barn mellom 16 og 18 velger selv om de ønsker å delta. De må logge seg inn med sin egen BankID.

Lurer du på noe med studien?

Kontakt prosjektkoordinator Amalie Spilsberg; amalie.spilsberg@nkvts.no.