Hvem kan delta?

De som inviteres til å delta i denne studien er veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner i perioden 2012 – 2019, deres ektefelle/samboer med felles barn.

Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Barna skal være i alderen fra 12 til 18 år, og vi ønsker at begge foreldrene skal delta i studien, selv om dere ikke lenger bor sammen.

De som blir trukket ut til å delta skal være deployert gjennom forsvarsgrenene hær, sjø eller luft.

Mer kunnskap og bedre målrettede tiltak vil bidra til å forebygge eventuelle skadevirkning og støtte familiene, samt trygge veteraner på at de som er hjemme får best mulig oppfølging før, under og etter utenlandsoperasjoner.