Kontakt oss

Det er NKVTS som er ansvarlig for denne studien. NKVTS utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress på et internasjonalt akademisk nivå. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ) er et uavhengig forskningssenter som gjennomfører studier innenfor ulike sektorer av samfunnet. Senteret er eies av forskningskonsernet NORCE. Vi utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Les mer om oss.

Medarbeidere

Prosjektleder for veteranfamilie-studien er Arnfinn J. Andersen.

Arnfinn Andersen NKVTS
Forskningsleder Arnfinn Jomar Andersen

Studien har følgende medarbeidere:

  • Forsker II Belinda Ekornås
  • Forsker II Anette Brunovskis
  • Koordinator Amalie Spilsberg

Ønsker du kontakt med prosjektgruppen, send e-post til amalie.spilsberg@nkvts.no.