Tema: Vold og overgrep

Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer

Fosse, R., Birkeland, M. S., Blix, I., Strand, M., Møller, P., & Thoresen, S. (2020). Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 57(11), 804-815.

Forskerne