Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Prevalence and potency of trauma reminders 8.5 years after a terrorist attack

Glad, K. A., Porcheret, K. L., & Dyb, G. A. (2023). Prevalence and potency of trauma reminders 8.5 years after a terrorist attack. European Journal of Psychotraumatology, 14(2). doi:10.1080/20008066.2023.2251774

Traumepåminnere kan fortsatt være en sentral kilde til psykiske plager og nedsatt funksjon blant overlevende nesten et tiår etter et traume.

Dette viste denne studien, der 289 av de som overlevde terrorangrepet i 2011 ble intervjuet 8,5 år etter hendelsen. 

Vi vet at ca. 90 % av deltakerne hadde opplevd traumepåminnere i løpet av den siste måneden (35,6 % ofte eller svært ofte). Nesten 30 % hadde blitt bekymret, redde, triste, eller opplevd kroppslige reaksjoner, i stor eller svært stor grad. De aller fleste rapporterte at reaksjonene bare varte i noen minutter eller timer.

Hvor ofte de var eksponert for traumepåminnere, og intensiteten i reaksjonene som ble fremkalt, var signifikant assosiert med psykiske plager, for eksempel PTSD-reaksjoner, angst og depresjon. Vi fant også at hyppighet av eksponering for traumepåminnere var negativt relatert med funksjonsnivået til de som overlevde angrepet.

Selv om alle som er direkte utsatt for et terrorangrep ikke trenger psykoterapi, vil de aller fleste sannsynligvis ha nytte av psykoedukasjon om traumepåminnere. Dette kan være nyttig kunnskap for psykologer og kriseteam som møter denne gruppen i jobben. 

Forskerne