Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Trauma in the third decade: Ruminative coping, social relationships and posttraumatic stress symptoms

Birkeland, M. S., Blix, I., & Thoresen, S. (2020). Trauma in the third decade: Ruminative coping, social relationships and posttraumatic stress symptoms. Journal of Affective Disorders. doi:10.1016/j.jad.2020.09.095

Sosial støtte kan ha stor betydning for de som har opplevd traumatiske hendelser. Du kan hjelpe venner som grubler.

Å oppleve støtte fra andre mennesker virker beskyttende. Gjennom positive sosiale interaksjoner kan man oppleve positive følelser. Man kan få hjelp til å rydde i, og kanskje få noen nye tanker, eller få ideer om hvordan å takle livet sitt på nye måter. Dette er spesielt viktig for de som har en tendens til å gruble mye.

Dette så forskerne da de intervjuet 185 overlevende og pårørende etter brannen på Scandinavian Star i 1990. Intervjuene ble gjort i 2016, 26 år etter ulykken. De overlevende fikk spørsmål om ensomhet, grubling og hvor mye sosial støtte de opplevde i livene sine.

Sosiale relasjoner er et sikkerhetsnett

Etter en traumatisk hendelse får noen mennesker flere psykiske plager enn andre. Det kan være lett å gruble over situasjonen og alt rundt. Vanlige tanker kan være «Burde jeg gjort noe annerledes?» eller «Hva kommer til å skje fremover?» For noen blir det en måte å takle situasjonen. 

I mange situasjoner kan det være smart å tenke gjennom hva som har skjedd og forsøke å forutsi hva som kommer til å skje videre. Det kan bidra til forståelse av den traumatiske hendelsen og til å finne løsninger på problemer. Det kan også bidra til lærdom for å unngå lignende negative hendelser i fremtiden. Men for noen blir dette til repeterende grubling som går utover livet ellers.

De som fortalte at de grublet mye, opplevde mindre psykiske helseplager dersom de samtidig opplevde å ha god tilgang på støtte fra andre. Det var motsatt for de som grublet mye og hadde liten tilgang på støtte fra andre. De opplevde mer psykiske helseplager.

Sosiale relasjoner er altså følelsesregulerende. Å ha tilgang på gode sosiale relasjoner kan fungere som en sikkerhet for mennesker som har det vanskelig.

Ekstra viktig for grublere

Sosial støtte er viktig for alle. Sosial støtte kan også være spesielt viktig i møte med belastende situasjoner som for eksempel traumatiske hendelser. I tillegg ser det ut til at det å ha støtte fra andre kan virke beskyttende for de som grubler mye etter å ha opplevd et traume.

De som tenker på en repeterende måte og bruker mye energi på å finne ut av egne og andres reaksjoner, har altså spesielt stor nytte av støtte fra andre. Det er ikke sikkert at de grubler mindre, men de tåler tankene bedre om de føler noen vil stille opp for dem.

Kan føle seg ensomme på tross av sosial støtte

Å bli utsatt for noe traumatisk kan være en ensom opplevelse. Selv om man har støtte fra venner og bekjente, så vil de ikke nødvendigvis være i stand til virkelig å forstå hva den utsatte gjennomgår. Derfor holder mange tanker og følelser for seg selv etter en traumatisk opplevelse.

Forskerne så at en god del kunne føle seg ensomme selv om de opplevde støtte fra folk rundt seg. Dette betyr at ensomhet ikke er det samme som fravær av sosial støtte. Sosial støtte handler om hva sosiale relasjoner kan gi oss. Ensomhet er derimot en følelse av forbindelse eller tilknytning til andre, en opplevelse av å ha noe felles.

Både mangel på sosial støtte og det å være ensom henger sammen med et høyere nivå av psykiske helseplager. Menneskene som føler seg ensomme i tillegg til å oppleve lite støtte, de har det verst.

Hvordan hjelpe?

Støtte fra andre kan redusere psykiske helseplager på flere måter. Men det kan være vanskelig å vite hvordan best å støtte noen som har det vanskelig. Det er ikke alltid så mye som skal til. Det kan oppleves beroligende i seg selv bare å ha noen som lytter til tanker og følelser, og viser forståelse og empati uten å dømme.

Man kan lytte til tankene deres og vise forståelse for at det er slitsomt å ha slike tanker – selv om man ikke er enig. Det å gi andre mulighet til å dele sine tanker har verdi i seg selv. Man trenger ikke forsøke å løse problemene.

Å dele tankene sine med andre kan gi grublere mulighet til å få ryddet i egne tanker. Det kan være nyttig å høre hvordan andre tenker. Da får de mulighet til et kanskje mer realistisk og balansert syn på situasjonen.

Man kan også støtte andre gjennom å gi praktisk hjelp, som å gjøre ærend, passe barn eller lage mat. Gjennom dette kan man bidra til å gjøre andres hverdag enklere.

Forskerne