Aktuelt

Kartlegger arbeidshverdagen til sykehuspersonell

Forskere ved NKVTS har i samarbeid med fire av de største universitetssykehusene i Norge samlet inn data fra sykehuspersonell under de tre første smittebølgene i koronapandemien. Funnene viser betydelige helseplager. Forskerne er nå i gang med å rekruttere deltakere til en fjerde datainnsamling.

– Helsepersonell er vår viktigste ressurs for å sikre effektiv kriserespons og god helsehjelp til alle. Likevel mangler vi kunnskap om hvordan sykehusene best mulig kan ivareta helsepersonell gjennom denne og kommende kriser, forteller forsker og lege Synne Øien Stensland ved NKVTS.

Oppfordrer alle til å delta – Enkelt å bli med

Forskerne bruker nettbaserte spørreskjemaer for å samle inn data. Alle ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus er invitert til å delta.

Stensland forteller at det er enkelt å delta i studien, og oppfordrer alle inviterte til å være med. Spørreskjemaet er utviklet i nært samarbeid med helsepersonell, og tar rundt 20 minutter å fullføre.

– For å kunne få et mest mulig representativt bilde av arbeidssituasjonen under Covid-19-pandemien, er vi avhengig av at flest mulig sykehuspersonell deltar i studien, sier Stensland.

Målet med studien er å undersøke hvordan sykehusene kan tilrettelegge best mulig for at ansatte får gjort jobben sin på en trygg og god måte gjennom kriser.

Foto: Shutterstock

Foreløpige funn

Funn fra de tre første datainnsamlingene viser at sykehuspersonell som var involvert i behandling av covid-19-pasienter har økt risiko for arbeidsrelaterte belastninger.

– Det å bli smittet med covid-19 i den tidlige fasen av pandemien og å oppleve alvorlig covid-19-sykdom hos en nær kollega, familie eller venn var forbundet med økt risiko for PTSD og psykiske plager, sier Stensland.

Sykehuspersonell som jobbet med alvorlig syke covid-19 pasienter, rapporterte oftere utilstrekkelig nødvendig kompetanse, mangel på forutsigbarhet og struktur, problemer knyttet til bruk av smittevernutstyr, overveldende arbeidsbelastning og mangel på sikkerhet – sammenlignet med kolleger som ikke var involvert i slikt arbeid.

Slike ugunstige arbeidsforhold var forbundet med betydelig økt risiko for helseplager blant sykehuspersonell gjennom de tre første bølgene av pandemien.

– Et trygt og sikkert arbeidsmiljø er helt sentralt for at helsepersonell skal kunne gjøre jobben sin. Vi er avhengig av helsepersonells erfaringer for å få kunnskap om hvordan sykehusene kan ivareta helsepersonell på best mulig gjennom pandemien og fremtidige kriser, forteller Stensland.

Forskerne presenterer resultatene fra studien 28. februar for helsemyndighetene.

Studien er finansiert av Norges forskningsråd, ledes av NKVTS og gjennomføres i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Les mer om studien.