Aktuelt

Kjæledyr rammes av vold i nære relasjoner

Vold mot familiens kjæledyr skjer oftere i familier hvor barn opplever psykisk vold som latterliggjøring, ydmykelse og trusler. Og i familier hvor barna opplever fysisk vold som lugging, klyping og klapsing. Økonomiske vansker, rus og psykisk sykdom øker også risikoen.

En jente er lei seg og klemmer hunden sin
Foto: Shutterstock

Dette kommer frem i en ny artikkel skrevet i samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Veterinærhøgskolen.

Forskerne har undersøkt hvor stor andel av norske ungdommer som har opplevd vold mot familiens dyr utført av en voksen i hjemmet. De har også sett nærmere på sammenhengen mellom ungdommers egne erfaringer med vold og deres erfaringer med vold mot dyrene. I tillegg har forskerne dykket ned i hvilke faktorer som øker risikoen for vold mot kjæledyr.

Vanskelige kår øker risikoen

– Sammenhengen ser ut til å være størst i familier der barn og unge opplever psykisk vold og det vi kaller mindre alvorlig fysisk vold. Overlappen med mer alvorlig fysisk vold var ikke like stor. I familier med dårlig råd, og i familier hvor foreldrene har vansker med rus, psykisk sykdom eller fengselsdommer var det større risiko for vold mot kjæledyrene, sier forsker Gertrud Sofie Hafstad ved NKVTS.

Stor representativ undersøkelse

Forsker Gertrud Sofie Hafstad.

Dataene som er brukt stammer fra en stor undersøkelse fra NKVTS om norske ungdommers erfaringer med vold og overgrep i oppveksten (UEVO-studien) fra 2019. Totalt deltok 9240 norske ungdommer mellom 12 og 16 år.

Overlapp mellom vold mot familiedyr og vold mot barn

I undersøkelsen svarer rundt 4 % (380 ungdommer) av de 9240 ungdommene som er spurt at de har opplevd at foreldre hadde slått eller skadet familiens dyr. Undersøkelsen viser også betydelig overlapp mellom vold mot dyr og vold eller krenkelser mot barnet selv.

Vold mot dyr påvirker barn

Forskerne konkluderer med at mishandling av kjæledyr forekommer sammen med andre former for familievold, og at vold mot familiens dyr kan betraktes som en del av et voldsmønster som påvirker barn.

Det at mishandling av kjæledyr ofte forekommer i sammenheng med vold i nære relasjoner er i økende grad kjent i forskning. Hvor utbredt vold mot kjæledyr er og hvordan det henger sammen med vold mot barn har ikke vært kjent.

Artikkelen er skrevet av førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen, Karianne Muri og NKVTS-forskerne Else-Marie Augusti, Margunn Bjørnholt og Gertrud Sofie Hafstad.

Les hele artikkelen i Journal of Interpersonal Violence (open access).