Aktuelt

Opplyser unge om psykisk vold på TikTok

For å få flere unge til å søke hjelp når de opplever psykisk vold, har NKVTS gått til (den sosiale platformen) TikTok. Der skal påvirker Linnea Løtvedt bidra til å spre informasjon til de unge.

– De fleste unge har en god forståelse for hva fysisk vold er, og vet at det å oppleve vold kan ha negative effekter på helse. Det mange derimot ikke vet er at psykisk vold kan ha minst like store konsekvenser som fysisk vold, sier Marianne Skogbrott Birkeland, psykolog og forsker ved NKVTS. Hun er prosjektleder for Implementering av TF-CBT i BUP, som er initiativtaker for kampanjen.

Uklart hva som er psykisk vold

Psykisk vold etterlater ikke fysiske spor slik fysisk vold kan gjøre. Derfor kan den være vanskelig å kjenne igjen og sette ord på. Men det kan fortsatt sette dype spor hos den som opplever det.

Psykisk vold er når noen bruker stemme, kroppsspråk og ord på en måte som krenker, skader, truer og kontrollerer andre. Den som utsettes føler ofte på skyld, skam, frykt, utrygghet, tristhet og mindreverd. Volden kjennetegnes ved at den foregår over tid og gjentas.

Birkeland forteller at det kan være vanskelig å vite akkurat når en krenkende hendelse blir til psykisk vold. Det gjør at unge som er utsatt for psykisk vold kan være usikre på om det de strever med er noe de bare må tåle, eller om det er noe de kan søke hjelp for.

Marianne Skogbrott Birkeland leder traumebehandlingsprosjektet Implementering av TF-CBT i BUP, som står bak kampanjen om psykisk vold. Foto: Kristoffer Sandven

– Det er ikke sånn at man bare må «leve med det». Mange som opplever vold tror ofte at det er dem selv det er noe galt med. Det er ikke så rart å tro det, for det er jo nettopp det som fortelles ved alle former for vold; «du er ikke verdt noe, jeg gjør hva jeg vil med deg». Men det finnes hjelp så du kan få det bedre. Første steg er å tørre å søke hjelp og si fra til noen. Husk – det er ikke du som er feil, det er det du har opplevd som er feil, sier Birkeland.

Sosial støtte er viktig

Kunnskap om hva psykisk vold er og vanlige konsekvenser av å være utsatt er viktig å ha også for pårørende og andre som kjenner noen som er utsatt for psykisk vold.

– Er du storesøster, storebror, venn, søskenbarn eller noe annet til en som har opplevd traumer og psykisk vold, er det viktig at du våger å bry deg! Du kan hjelpe ved å ta initiativ til å prate med personen om hvordan han eller hun har det. Du kan oppmuntre personen til å søke hjelp eller følge personen til helsesykepleier eller fastlegen, sier Birkeland.

Det aller viktigste er at den psykiske volden stopper.

– Fordi det er sjelden at folk snakker høyt om at de opplever vold, så kan man tro at man er den eneste som opplever vold. Skam knyttet til det å være utsatt for psykisk vold kan også bidra til at mange ikke snakker med andre med det. I sum betyr mange ikke får den hjelpen de har behov for, sier Birkeland.

Snakk med noen

Når man blir utsatt for psykisk vold går det ofte utover hva man tenker om seg selv og eget selvbilde.

Fotografi av Linnea Lødtvedt
Linnea Lødtvedt deler poster om psykisk vold på TIkTok på oppdrag fra NKVTS

Forskeren håper at postene til Linnea Lødtvedt på TikTok skal få flere unge til å be om hjelp med å håndtere følelser og reaksjoner etter at de har vært utsatt for psykisk vold.

Postene har lenke til en nettside der unge som tror eller lurer på om de blir utsatt for psykisk vold oppfordres til å snakke med noen.  Som et eksempel på noen en kan snakke med nevnes skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og fastlege.

– Først må ungdom lære hva psykisk vold er og kjenne igjen vanlige reaksjoner på det å være utsatt. Deretter vil vi spre budskapet om at det er hjelp å få og gi de unge tro på at livet kan bli bedre når de ber om hjelp, sier Birkeland.

Kampanjen lages av kommunikasjonsbyrået Kikkut og med midler fra Helsedirektoratet og går i mars 2023.

 

Her kan du se TikTok-postene fra Linnea

Post nr 1

Post nr 2

Post nr 3

 

 

dintuvei.no finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Du kan også søke etter hjelpetilbud nær deg.