Aktuelt

Unik norsk studie om helse og hverdagsliv i veteraners familier

For første gang skal helse og livskvalitet for barn, ektefelle og soldat studeres i samme undersøkelse. Målet er et bedre hverdagsliv for veteranen og de nærmeste.

Har lite kunnskap

1000 soldater med erfaring fra internasjonale operasjoner og deres familier inviteres til å delta i den nye undersøkelsen. I Norge foreligger det svært lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for de nærmeste at familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. Det er aldri før blitt gjennomført en veteranstudie i Norge hvor barn og ektefelle eller samboer er inkludert.

– Vi skal forske på hverdagslivet og den psykiske helsen til hele familien, sier Belinda Ekornås, forsker i studien.

Vil ikke være til bry

– Den som er hjemme er veldig lojal til systemet, du ønsker ikke være til bry og du er livredd for å ødelegge eller gjøre situasjonen verre for den som er ute. Hvis soldaten kan stå i kriser med fare for eget liv ute, bør man jo i det minste takle stress, kjipe hendelser og guffen logistikk hjemme.

Dette sier Siri Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver i veteranorganisasjonen NVIO, og selv tidligere gift med en veteran.

Siri Jørgensen, NVIO. Kommunikasjonsrådgiver.

– Denne undersøkelsen gir en unik mulighet for alle, også barna, til å gi sin versjon av hvordan det oppleves å ha noen ute i en internasjonal operasjon.  Det vil gi god informasjon til Forsvaret om hvordan de kan forbedre seg i fremtiden. Jeg håper så mange som mulig deltar, det syns jeg vi skylder barna, sier Jørgensen

 

 

Barna i fokus

Barn kan bli urolige når mor eller far er ute i internasjonale operasjoner. Bekymringen kan for eksempel vise seg som vondt i magen eller hodet.

– Det er vanlig å føle på en blanding av mange ulike følelser som stolthet, mestring, bekymring og savn. Selv om mange barn er veldig stolte over den jobben som mamma eller pappa gjør, kan det av og til være vanskelig at de ikke er hjemme, sier Ekornås.

Forskerne skal studere hendelsene og følelsene som oppstår hos et barn når en av foreldrene er i utenlandstjeneste i lengre perioder. Hvordan var det før mamma eller pappa skulle reise ut? Hvordan var kontakten når han eller hun var i utenlandstjeneste?

– Vi vil høre både om det de savnet, og om det de mestret. Den kunnskapen er også viktig for skolene og det sivile hjelpeapparatet som skal tilpasse tilbud til veteraner og deres nærmeste, sier Ekornås.

Skreddersydde tiltak

Belinda Ekornås, forsker. Foto: Erik Ruud/RVTS Øst.

Den nye kunnskapen skal omgjøres til målrettede tiltak for å lette livet til dem som er påvirket av soldaters utenlandsoperasjoner.

– Det er viktig for oss at alle som får invitasjon om å delta takker ja. Bidragene er helt essensielle for at Forsvaret skal kunne gi skreddersydd støtte og sikre robuste veteranfamilier. Mer kunnskap og bedre målrettede tiltak vil også trygge veteraner på at de som er hjemme får støtte til å håndtere eventuelle belastninger når de selv er ute, sier Ekornås.

Forsvaret støtter studien

Studien er bestilt og finansiert av Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, samt Forsvaret. Et samlet veteranmiljø hilser studien og den nye kunnskapen velkommen.

– For første gang i historien får noen utvalgte veteraner og deres familier tilbud om å delta i en ny type undersøkelse. Vi i forsvaret støtter NKVTS for å sørge for at undersøkelsen blir så god som mulig, forteller oberst Morten Henriksen, Forsvarets Veteraninspektør.

 

Se Forsvarets Veteraninspektør, oberst Morten Henriksen omtale studien:

 

Her kan du lese mer om studien.

 

Fakta:

  • Deltakelse i studien er frivillig.
  • Det er soldater som har vært i utenlandstjeneste mellom 2012-2019 som inviteres til å delta.
  • Ektefelle/samboer, barn (12-17) og venn får invitasjon via veteranen.
  • 1000 veteraner blir invitert til å svare på spørreskjema.
  • 40 veteraner + familie og venn blir plukket ut til intervju.
  • Veteranene oppfordres til å skrive dagbok under prosjektet.
  • Rapporten ferdigstilles juni 2023.
  • Studien er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, samt Forsvaret.