Ansatte
Pressebilder

Cheng Seifert, Louisa

Doktorgradsstipendiat
Enhet: Seksjon for vold og traumer
Telefon: +4790083042

Prosjekter

Rapporter

Bråten, B., Kjeøy, I. J. W., Gjefsen, H. M., Gleditsch, R. N., Seifert, L. C., (2023). Informasjon til innvandrerbefolkningen i krisetid. Delrapport 2.

Nosrati, E., Strand, A. H. H., Lise, L., Seifert, L. C., (2022). Tillitsreformen i offentlig sektor. Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester.

Andre publikasjoner

Bråten, B., Kjeøy, I. J. W., Seifert, L. C., (2023). Kriseinformasjon må nå hele befolkningen. Dagsavisen.

Pressebilder