Tema: Vold og overgrep

Omfangsundersøkelse om vold og overgrep 2021

For å forebygge og bekjempe vold og overgrep, trenger vi kunnskap om forekomst, risikofaktorer og potensielle konsekvenser. Denne studien vil måle omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen, samt se på risiko- og beskyttelsesfaktorer for å utvikle problemer som kan følge det å være utsatt for vold.

 
2018 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målsetningen med denne studien er

  1. å fremskaffe oppdaterte omfangstall på ulike former for vold og overgrep i et representativt utvalg av den norske befolkningen, samt
  2. å fremskaffe kunnskap om sammenhenger mellom vold og overgrep og problemer med helse og med fungering.

Respondentene vil bli spurt om de har opplevd ulike voldsformer, deriblant voldtekt, alvorlig fysisk vold fra partner og andre, psykisk vold i parforhold, vold og overgrep i oppveksten, samt nettrelaterte seksuelle overgrep. Vi vil også undersøke sammenhenger mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. I tillegg ønsker vi å fremskaffe kunnskap om omfang av og vurderinger rundt hjelpsøking etter vold og overgrep.

Metode

Datagrunnlaget vil være telefonintervjuer med 3000 kvinner og 3000 menn i alderen 18-74 år. Utvalget vil trekkes fra folkeregisteret, for å sikre at det er mest mulig representativt for befolkningen.

NKVTS gjennomførte i 2013 en nasjonal omfangsstudie, som ble publisert i 2014 gjennom rapporten «Vold og voldtekt i Norge». Denne ny omfangsstudien vil bruke mange av de samme målene som den forrige studien. Dette vil gi sammenlikningsgrunnlag, slik at vi på sikt kan studere trender i forekomst.

Tilleggsinformasjon

Datainnsamling er estimert å begynne i løpet av vårsemesteret 2021.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater