Tema: Vold og overgrep

Stopping unpleasant intrusive memories: The case of visuospatial processing after exposure to emotional imagery

 
2017 Dette prosjektet er gjennomført 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Et sentralt symptom og en drivkraft bak posttraumatisk stresslidelse er tilbakevendende, ufrivillige og påtrengende minner fra den traumatiske hendelsen. Hvis vi kan redusere hyppigheten av slike påtrengende minner, kan vi også lindre andre symptomer. Tidligere forskning har vist at å spille Tetris forstyrrer representasjonen og re-konsolideringen av tidligere konsoliderte minner, noe som fører til færre påtrengende minner. Dette prosjektet søker å forstå mekanismene i denne prosessen.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater