Employees
Egeland, Karina Press Photos

Egeland, Karina

Researcher II / Master of Psychology
Unit: Section for Implementation and treatment research
Telephone: 906 02 326

Areas of Expertise

– Implementation of evidence-based practices

– Mental Health services

– user participation

– stigmatization

Projects

Scientific articles and chapters

Egeland, K. M., Hauge, M. I., Ruud, T., Ogden, T., & Heiervang, K. S. (2019). Significance of Leaders for Sustained Use of Evidence-Based Practices: A Qualitative Focus-Group Study with Mental Health Practitioners. Community mental health journal, 55. doi:10.1007/s10597-019-00430-8

Egeland, K. M., Heiervang, K. S., Landers, M., Ruud, T., Drake, R. E., & Bond, G. R. (2019). Psychometric Properties of a Fidelity Scale for Illness Management and Recovery. Administration and Policy in Mental Health. doi:10.1007/s10488-019-00992-5

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Egeland, K. M., Ruud, T., Ogden, T., Färdig, O. R., Lindstrøm, J. C., & Heiervang, K. S. (2017). How to implement Illness Management and Recovery (IMR) in mental health service settings: Evaluation of the implementation strategy. International Journal of Mental Health Systems, 11:13, 1-10. doi:10.1186/s13033-017-0120-z

Egeland, K. M., Ruud, T., Ogden, T., Lindstrøm, J. C., & Heiervang, K. S. (2016). Psychometric properties of the Norwegian version of the Evidence-Based Practice Attitude Scale (EBPAS): To measure implementation readiness. Health Research Policy and Systems, 14(1). doi:10.1186/s12961-016-0114-3

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Hukkelberg, S. S., & Egeland, K. (2012). Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP[ Screening for traumatic experiences among children and adolescents referred to outpatient clinics] Norwegian only. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 234-239.

Books and dissertations

Egeland, K. M. (2018). The role of practitioners in the implementation of evidence-based practices in mental health services: Attitudes, participation, and experiences. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo: Universitetet i Oslo. (Dissertation).

Other publications

Bækkelund, H., Egeland, K. M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Endsjø, M. (2019 November). Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norway: Clinical Outcomes. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th annual meeting, Boston.

Egeland, K. M. (2019 March). Implementeringsforskning i en norsk kontekst – status og muligheter for etablering av nasjonalt nettverk. Foredrag på implementeringsforskningsseminar, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVT.

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Laukvik, E. H., Egeland, K. M., & Egeland, K., & Skar, A. M. S. (2019 September). Translation and Adaptation of LOCI for Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norwegian Child and Adult Mental Health Care Services. Paper presented at Society for Implementation Research Collaboration, 2019 biennial, Seattle.

Egeland, K. M. (2018 January). IMR i Norge – veien videre. Foredrag på Nasjonalt seminar for IMR-nettverket, Gardermoen.

Egeland, K. M. (2018 January). Veien videre: hvordan utvikle og vedlikeholde kompetansen etter prosjektslutt?. Foredrag på TF-CBT-konferansen, Oslo.

Egeland, K. M. (2017 April). Utfordringene ved implementering av IMR på Romerike. Foredrag på ISPS, Hamar.

Egeland, K. M. (2017 September). The challenges of implementing IMR in clinical services. Paper presented at EAOF conference, Hamburg.

Egeland, K. M. (2017). Psykisk syke får ikke den beste behandlingen. Dagens medisin.

Akre, A. G. D., Egeland, K. M., Garpe, K. D., Jørgensen, A. W., & Vaskinn, H. (2015). Å ville hverandre vel: Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet (2010 – 2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Akre, A. G. D., Egeland, K. M., Garpe, K. D., Jørgensen, A. W., & Vaskinn, H. (2015). Å ville hverandre vel: Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet (2010-2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(3), 261-264.

Press Photos