Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Tsunamiprogrammet

Umiddelbart etter tsunamien julen 2004 startet NKVTS planleggingen av et forskningsprogram som i alt kom til å omfatte 8 delprosjekter.

 
2005 Dette forskningsprogrammet er fullført 2012

Forskningsprogramdeltakere

Hovedmål

Jordskjelvet og den påfølgende tsunamien som traff Sørøst-Asia 2. juledag rammet også mange norske borgere. Anslagsvis var 3500 nordmenn i området og ble berørt av hendelsene på ulike måter. Mange opplevde å miste nære familiemedlemmer, andre ble skadet selv eller var i livstruende situasjoner.

Til sammen 8 forskningsprosjekter ble utført ved NKVTS under dette programmet. De tar for seg blant annet opplevelser og reaksjoner hos både barn og voksne som ble rammet, mestringsstrategier hos innsatspersonell og journalister, støttegruppens rolle og en rekke andre temaer. Les om det enkelte forskningsprosjektet ved å følge lenkene nedenfor.

Metode

Den første datainnsamlingen ble foretatt 6 mnd. etter katastrofen. Senterets forskningsmetode og instrumenter ble også benyttet av danske forskere ved rikshospitalet i København (10 mnd. etter katastrofen) og svenske forskere ved «Kunnskapsscentrum för katastrofepsykiatri» ved universitetet i Uppsala.

Den samlede skandinaviske katastrofepopulasjon som derved kunne undersøkes var på over 14.000 individer. Forløpet av helseproblemene etter katastrofen er videre blitt kartlagt gjennom intervjuer / spørreskjemaer, bl.a. etter ca. 2 1/2 år.

Gjennomførte prosjekter

Vis alle prosjekter

Publikasjoner

Jensen, T. K., Ellestad, A., & Dyb, G. (2013). Children and adolescents’ self-reported coping strategies during the Southeast Asian Tsunami. British Journal of Clinical Psychology, 52, 92. doi:10.1111/bjc.12003

Hafstad, G. S., Haavind, H., & Jensen, T. K. (2012). Parenting after a natural disaster: A qualitative study of Norwegian families surviving the 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of Child and Family Studies, 21(2), 293-302. doi:10.1007/s10826-011-9474-z

Nygaard, E. (2012). Posttraumatic stress reactions of Norwegian children and families after the Southeast Asian tsunami. (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo 309). (Doktorgradsavhandling).

Nygaard, E., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2012). Stability of posttraumatic stress reaction factors and their relation to general mental health problems in children: A longitudinal study. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 41(1), 15-26. doi:10.1080/15374416.2012.632344

Siqveland, J., Hafstad, G. S., & Tedeschi, R. G. (2012). Posttraumatic Growth in Parents After a Natural Disaster. Journal of loss & trauma, 17(6), 536-544. doi:10.1080/15325024.2012.678778

Dyb, G., Jensen, T. K., & Nygaard, E. (2011). Children’s and parents’ posttraumatic stress reactions after the 2004 tsunami. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16(2), 1-14. doi:10.1177/1359104510391048

Jensen, T. K. (2011). Intervjuer med barn og unge i spesielt vanskelige livssituasjoner. Kan vi snakke med barn om alt? I E. Backe-Hansen & I. Frønes (Red.) Å forske på og med barn og unge- perspektiver og metodologi (s. 2-3). Gyldendal Akademisk.

Hafstad, G. S., Gil-Rivas, V., Kilmer, R. P., & Raeder, S. (2010). Parental Adjustment, Family Functioning, and Posttraumatic Growth Among Norwegian Children and Adolescents Following a Natural Disaster. American Journal of Orthopsychiatry, 80(2), 248-257. doi:10.1111/j.1939-0025.2010.01028.x

Hafstad, G. S., Gil-Rivas, V., Kilmer, R., & Raeder, S. (2010). Parental adjustment, family functioning and posttraumatic growth in Norwegian children and adolescents following a natural disaster. American Journal of Orthopsychiatry, 80(2), 248-257.

Kristensen, P., Weisaeth, L., & Heir, T. (2010). Predictors of Complicated Grief After a Natural Disaster: A Population Study Two Years After the 2004 South-East Asian Tsunami. Death Studies, 34(2), 137-150. doi:10.1080/07481180903492455

Nygaard, E., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2010). Posttraumatic Stress Reactions in Siblings After Mutual Disaster: Relevance of Family Factors. Journal of Traumatic Stress, 23(2), 278-281. doi:10.1002/jts.20511

Glad, K. A., Jensen, T. K., Nygaard, E., Dyb, G., & Hafstad, G. S. (2009). Møtet med hjelpeapparatet etter tsunamien – behov og tilfredshet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(5), 473-475.

Jensen, T. K., Dyb, G., & Nygaard, E. (2009). A Longitudinal Study of Posttraumatic Stress Reactions in Norwegian Children and Adolescents Exposed to the 2004 Tsunami. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(9), 856-861. doi:10.1001/archpediatrics.2009.151

Kristensen, P., Weisæth, L., & Heir, T. (2009). Psychiatric disorders among disaster bereaved. An interview study of individuals directly or not directly exposed to the 2004 tsunami. Depression and Anxiety, 26(12), 1127-1133. doi:10.1002/da.20625

Lindgaard, C. V., Iglebæk, T., & Jensen, T. K. (2009). Changes in Family Functioning in the Aftermath of a Natural Disaster: The 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of loss & trauma, 14(2), 101-116. doi:10.1080/15325020802537138

Iglebæk, T., & Jensen, T. K. (2008). Barns meningsdannelse under flodbølgekatastrofen i Sørøst–Asia. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1488-1497.

Jensen, T. K. (2008). Når katastrofen aldri tar slutt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1486-1487.

Jensen, T. K., Dyb, G., Hafstad, G. S., Nygaard, E., & Lindgaard, C. V. (2008). Tsunamien: Berørte barn og deres familier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2008).

Meyer, F., Storholt, T., & Hjemdal, O. K. (2008). Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. En studie av organisering og virksomhet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2008).

Stormyren, S., & Jensen, T. K. (2008). Verdensanskuelser etter en katastrofe. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1498-1506.

Hjemdal, O. K. (2007). Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2007).

Lindgaard, C. V., Heir, T., Tønnesen, A., & Weisæth, L. (2007). Oppfølging av norske reisende etter Tsunamien i Sør Øst Asia 2004 : beskrivelse av de første resultatene.

Moen, K. (2007). Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra: Tsunamien i et acehnesiske eksilperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2007).

Sveaass, N., Moen, K., & Neumayer, S. M. (2007). Tsunamien i et eksilperspektiv. En kort gjennomgang av tre studier utført ved NKVTS.

Thoresen, S. (2007). Mestring og stress hos innsatspersonell og journalister mobilisert til Tsunamikatastrofen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2007).

Heir, T., & Weisæth, L. (2006). Back to where it happened: Self-reported improvement of Tsunami Survivors who returned to the disaster area. Prehospital and Disaster Medicine, 21, 59-63.

Hold deg oppdatert med dette forskningsprogrammet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater