Publikasjoner

Her finner du prosjektets publikasjoner. Vi vil fortløpende legge ut nye publikasjoner. (Here you will find the publications from the project. We will continue to update this page with new publications)

Artikler:

Egeland, K. M., Borge, R. H., Peters, N., Bækkelund, H., Braathu, N., Sklar, M., Aarons, G. A., & Skar, A.-M. S. (2023). Individual-level associations between implementation leadership, climate, and anticipated outcomes: a time-lagged mediation analysis. Implementation science communications, 4(1), 75.

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten. En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. N. k. o. v. o. t. stress. 

Bækkelund, H., Endsjø, M., Peters, N., Babaii, A., & Egeland, K. (2022). Implementation of evidence-based treatment for PTSD in Norway: clinical outcomes and impact of probable complex PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 13(2), 2116827.

Borge, R. H., Egeland, K. M., Aarons, G., Ehrhart, M., Sklar, M., & Skar, A.-M. S. (2022). Change doesn’t happen by itself”: A thematic analysis of first-level leaders’ experiences participating in the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) strategy. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research.

Braathu, N., Laukvik, E. H., Egeland, K. M., & Skar, A.-M. S. (2022). Validation of the Norwegian Versions of the Implementation Leadership Scale (ILS) and Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) in a Mental Health Care Setting. BMC Psychology.

Skar, A.-M. S., Braathu, N., Peters, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Babaii, A., Borge, R. H., Wentzel-Larsen, T., Ehrhart, M., Sklar, M., Brown, C. H., Aarons, G., & Egeland, K. M. (2022). A stepped-wedge randomized trial investigating the effect of the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) intervention on implementation and transformational leadership, and implementation climate. BMC Health Services Research 22(298).

Peters, N., Borge, R. H., Skar, A. M. S., & Egeland, K. M. (2022). Measuring implementation climate: Psychometric properties of the Implementation Climate Scale (ICS) in Norwegian mental health care services. BMC Health Services Research.

Borge, R. H., Skar, A. M. S., Endsjø, M., & Egeland, K. M. (2021). Good soldiers in implementation: validation of the Implementation Citizenship Behavior Scale and its relation to implementation leadership and intentions to use evidence-based practices. Implementation Science Communications, 2.

Egeland, K., Skar, AM., Endsjø, M., Laukvik, EH., Bækkelund, H., et al. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementation (LOCI) intervention in Norwegian health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science. 14(1): p.20

Egeland, K., Endsjø, M., Laukvik, E., Peters, N., Babaii, A. & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskriftet for den norsk legeforening.

Bækkelund, H., Bergerud-Wichstrøm, M., Mørck, A., Endsjø, M., Aareskjold, J. (2017). av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk. Oppsummering av pilotprosjekt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Master/Hovedoppgaver:

Rollefstad, Lina Isabel Pedersen & Huse, Isabel Lundemo (2023). “Fanget av hverdagens krav” En kvalitativ studie av terapeuters opplevde barrierer for bruk av behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD for posttraumatisk stresslidelse hos voksne

Vrettos, Lisa Iversen (2020).  Implementering av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD i spesialisthelsetjenesten – hvordan ledere kan tilrettelegge for terapeuters bruk av metodene.

Godberg-Jensen, Andrea (2019). Dissociative Symptoms in Patients with Post Traumatic Stress Disorder: An Empirical Study of Dissociative Symptoms as a Predictor for Treatment Outcome Kandidatafhandling psykologi 201704232

Iversen, Trude Borge (2020). Betydningen av opplæring og veiledning av ledere for implementeringen av kunnskapsbaserte metoder for PTSD i psykisk helsevern

 

Tilbake til hovedsiden