Publikasjoner

Her finner du prosjektets publikasjoner. Vi vil fortløpende legge ut nye publikasjoner. (Here you will find the publications from the project. We will continue to update this page with new publications)

Artikler:

Peters, N., Borge, R. H., Skar, A. M. S., & Egeland, K. M. (2022). Measuring implementation climate: Psychometric properties of the Implementation Climate Scale (ICS) in Norwegian mental health care services. BMC Health Services Research.

Borge, R. H., Skar, A. M. S., Endsjø, M., & Egeland, K. M. (2021). Good soldiers in implementation: validation of the Implementation Citizenship Behavior Scale and its relation to implementation leadership and intentions to use evidence-based practices. Implementation Science Communications, 2.

Egeland, K., Skar, AM., Endsjø, M., Laukvik, EH., Bækkelund, H., et al. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementation (LOCI) intervention in Norwegian health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science. 14(1): p.20

Egeland, K., Endsjø, M., Laukvik, E., Peters, N., Babaii, A. & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskriftet for den norsk legeforening.

Bækkelund, H., Bergerud-Wichstrøm, M., Mørck, A., Endsjø, M., Aareskjold, J. (2017). av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk. Oppsummering av pilotprosjekt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Master/Hovedoppgaver:

Vrettos, Lisa Iversen (2020).  Implementering av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD i spesialisthelsetjenesten – hvordan ledere kan tilrettelegge for terapeuters bruk av metodene.

Godberg-Jensen, Andrea (2019). Dissociative Symptoms in Patients with Post Traumatic Stress Disorder: An Empirical Study of Dissociative Symptoms as a Predictor for Treatment Outcome Kandidatafhandling psykologi 201704232

Iversen, Trude Borge (2020). Betydningen av opplæring og veiledning av ledere for implementeringen av kunnskapsbaserte metoder for PTSD i psykisk helsevern

 

Tilbake til hovedsiden