Publikasjoner

Her finner du prosjektets publikasjoner. Vi vil fortløpende legge ut nye publikasjoner. (Here you will find the publications from the project. We will continue to update this page with new publications)

Egeland, K., Endsjø, M., Laukvik, E., Peters, N., Babaii, A. & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskriftet for den norsk legeforening.

Egeland, K., Skar, AM., Endsjø, M., Laukvik, EH., Bækkelund, H., et al. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementation (LOCI) intervention in Norwegian health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science. 14(1): p.20 

Bækkelund, H., Bergerud-Wichstrøm, M., Mørck, A., Endsjø, M., Aareskjold, J. (2017). Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk. Oppsummering av pilotprosjekt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til hovedsiden