Er du deltager i prosjektet?

Dette prosjektet ville ikke vært mulig uten deltagelse fra pasienter, behandler, ledere og klinikker. Uavhengig av rolle ønsker vi at du har god informasjon om prosjektet du deltar i.

Enten du er pasient, behandler eller leder i spesialisthelsetjenesten, så vil vi takke deg for din deltagelse i prosjektet. Du er med på å utvide kunnskapen vår om hvordan vi kan gi bedre hjelp til de som er rammet av PTSD. Selv om det noen ganger kan oppleves som en belastning å fylle ut spørreskjemaer er det viktig å huske at denne informasjonen kommer andre pasienter, behandlere og ledere til gode. Sammen er dere med på å gjøre behandlingstilbudet for pasienter med PTSD bedre.

Ved å velge i listen under kan du lese mer om det som er viktig for din rolle i prosjektet.

Jeg er pasient

Jeg er behandler

Jeg er leder